Golf Bechyně
 • Golf Resort Bechyně - v srdci jižních Čech

  Golf Resort Bechyně - v srdci jižních Čech

 • Nejstarší devítijamkové hřiště - s rodinnou atmosférou

  Nejstarší devítijamkové hřiště - s rodinnou atmosférou

 • Ubytování v Residenci Golf - přímo u hřiště

  Ubytování v Residenci Golf - přímo u hřiště

 • Komfortní a stylové pokoje

  Komfortní a stylové pokoje

 • Uprostřed lesů - Černické obory

  Uprostřed lesů - Černické obory

 • Černický zámeček - v areálu golfového hřiště

  Černický zámeček - v areálu golfového hřiště

 • Pro vaši svatbu, firemní akci - i stylové zámecké ubytování

  Pro vaši svatbu, firemní akci - i stylové zámecké ubytování

 • Místní pravidla

  Místní pravidla

Místní pravidla

DOČASNÁ MÍSTNÍ PRAVIDLA

S ohledem na dlouhodobě zhoršený stav ferveje jamky č.5 a velký počet lysin na fervejích ostatních jamek jsou stávající místní pravidla doplněna o Dočasná místní pravidla (DMP).
 
Jejich zjednodušené vysvětlení Vám předkládáme zde:
 
Na jamce č.5 na nízko střižených plochách jste doposud mohli „stavět“ na délku scorecard. Bohužel stav je takový že na tuto vzdálenost není možné nalézt travnatou plochu. Proto nyní nově můžete svůj míček umístit na délku 2 holí (avšak ne blíže jamce ani do překážky ani na jamkoviště, míček musíte předem označit a smíte jej očistit).
 
Druhé DMP Vám dává úlevu od lysin na nízko střižených plochách v poli u ostatních jamek (v tuto chvíli největší výskyt na jamce 2,7 a 8). Leží-li Váš míček na takovém místě, smíte jej beztrestně spustit na délku 1 hole od lysiny (opět ne blíže jamce). Úleva se vztahuje jen na překážení v poloze míčku, příp.ve švihu. Nevztahuje se na situaci kdy vám vadí lysina v postoji.
 
Přesné znění DMP je uveřejněno na recepci a na významnějších turnajích budou tato pravidla součástí score card.
 
Věříme že Vám tato úprava zpříjemní hru.
 
Děkujeme, Váš tým Golfu Bechyně spolu s STK


HRACÍ HCP EGA

Místní pravidla


MÍSTNÍ PRAVIDLA platná od 1.4.2017

1.ČAS URČENÝ PRO HRU

18 jamek – 4 hodiny 30 minut.9 jamek – 2 hodiny 15 minut. Pokud dojde k opakovanému porušení tempa nebo nepřípustnému zdržování, může být hráč penalizován, vykázán z jamky a posunut na některé z odpališť následujících jamek, diskvalifikován ( Pravidlo 6 – 7 ), nebo vykázán bez nároku na vrácení hracího poplatku.

2.ÚZEMÍ MIMO HŘIŠTĚ (pravidlo 27)

Hranice hřiště jsou vymezené bílými kolíky nebo bíle označenými plotovými sloupky.

3.VODNÍ PŘEKÁŽKY ( pravidlo 26 )

Podélné a příčné vodní překážky vyznačené červenými a žlutými kolíky na jamkách 1,2,5,7,8 a 9.

4.PŮDA V OPRAVĚ ( pravidlo 25 )

Plochy označené modrými kolíky nebo čarami. Části bunkeru vymleté deštěm ( koryta po dešti ) jsou půdou v opravě. Hráč má nárok na beztrestnou úlevu podle Pravidla 25 – 1b, avšak musí spustit míč v tomto bunkeru. Bunker označený modrým kolíkem ztrácí status překážky ( považuje se za součást pole ) a je půdou v opravě ( míč lze spustit mimo překážku ).

5.POHYBLIVÉ ZÁVADY ( pravidlo 24 )

Směrové ukazatele, barevné kolíky, kromě bílých označujících out, jsou pohyblivé závady. Kameny v bunkerech větší než 1 cm se považují za pohyblivou závadu.

6.NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY (pravidlo 24 )

Součásti zavlažovacího systému, všechny cesty uvnitř hřiště, mosty schůdky, vodárna ( jamka č.1 a 2 ), odpadkové koše, lavičky, součásti informačního a reklamního systému, sloupky a stožáry elektrického vedení ( při zásahu drátů musí hráč beztrestně opakovat úder ), značky na zemi označující vzdálenost. Na jamce č.9 jsou jako nepohyblivé závady i dřevěné podpěry plotu  ( pokud brání ve švihu a postoji ).

7.STAVĚNÍ MÍČE

Na jamkách č.4 a 5 je na nízko střižených plochách povoleno stavění míče, maximálně však na vzdálenost delší strany score karty, při dodržení pravidel. Hráč smí míč očistit.

8.VZDÁLENOSTI

Barevné značky či kolíky označují na jamkách s parem 4 a5 vzdálenost k přední hraně greenu, na jamkách s parem 3 do středu greenu.

 • modré 50 m
 • červenohnědé 100 m
 • žluté 150 m
 • bílé 200 m

DOČASNÁ MÍSTNÍ PRAVIDLA od 1.4. 2017 do odvolání:
( doplnění stávajících místních pravidel )

1/ HOLÁ MÍSTA – všechna holá místa na nízko střižených plochách v poli mají status půdy v opravě (GUR) a hráč má nárok na úlevu podle pravidla 25-1. Úleva je možná jen při překážení GUR v poloze míče. Překážení v postoji hráče není překážením ve smyslu pravidla 25-1!

2/ POVOLENÉ STAVĚNÍ NA JAMCE č.5 – jestliže míč leží na nízko sekané ploše na jamce č.5, může se beztrestně zvednout a očistit. Předtím, než hráč míč zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se musí umístit do vzdálenosti DVOU DÉLEK hole od původního místa, avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo na jamkovišti.
Hráč může svůj míč umístit pouze jednou a míč je ve hře, jakmile je umístěn (Pravidlo 20-4). Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, platí Pravidlo 20-3d. Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.
Jestliže hráč neoznačí polohu míče předtím, než jej zvedne, nebo s ním pohne jiným způsobem, např. kutálením za pomoci hole, je potrestán jednou trestnou ranou.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL:

Hra na rány – 2 trestné rány. Hra na jamky – ztráta jamky.

ETIKETA HRY

Žádáme hráče, aby dbali na tyto zásady:

 • na odpališti neprovádět cvičné švihy
 • vyseknuté divoty ( řízky ) vracet na původní místo
 • zarovnávat stopy v bunkerech
 • na jamkovišti opravit pitchmarky ( důlky po dopadu míče )
 • dodržovat tempo hry, rychleji hrající skupiny pustit před sebe
 • omezit hlučnost na hřišti
 • na hřišti je zakázána hra míči pro driving range
 • po dohrání jamky uvolněte co nejrychleji green a jeho okolí

ZÁKAZ PŘELÉZÁNÍ PLOTŮ PLATÍ V CELÉM AREÁLU HŘIŠTĚ!